Làm rõ những "điểm mù" trong môi trường điện toán đám mây

Hơn bao giờ hết, chúng ta đang sử dụng môi trường điện toán đám mây để cung cấp các ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Clouds

Các bộ phận CNTT gặp phải những điểm mù về hiệu suất ở khắp nơi. Trong một thế giới nơi đám mây là trung tâm dữ liệu mới và Internet là xương sống mới của mạng, đây là những lĩnh vực mà bộ phận CNTT có rất ít hoặc không có thông tin, chứ chưa nói đến việc kiểm soát. Với nhu cầu cao hơn về trải nghiệm kỹ thuật số siêu nhanh, luôn hoạt động cùng khả năng chấp nhận hiệu suất kém của người dùng ngày càng thấp, những điểm mù này ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Điểm mù trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng

Trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng điều hướng một hệ sinh thái phân tán và phức tạp. Những gì có vẻ đơn giản như việc người dùng kết nối với một ứng dụng thực sự là một hành trình phức tạp qua các mạng gia đình, Internet, môi trường lai, môi trường đa đám mây và mạng của nhà cung cấp dịch vụ SaaS. Khi bạn không thể nhìn thấy một điều gì thì bạn cũng không thể sửa chữa được nó. Đừng để những điểm mù thông tin này làm tổn hại đến doanh nghiệp của bạn.

1. Mạng Internet

Các doanh nghiệp giảm thiểu tác động của mạng Internet, gián đoạn hoạt động của ISP và hiệu suất của các cơ sở hạ tầng phân phối ứng dụng quan trọng như CDN và DNS đối với trải nghiệm kỹ thuật số. Các điểm mù Internet đặt bạn vào tình huống không được bảo vệ trước tình trạng gián đoạn hoạt động ảnh hưởng đến sự liên tục trong hoạt động kinh doanh và thương hiệu của bạn.

2. Môi trường lai và Đa đám mây

Các ứng dụng hiện đại là một mạng lưới các microservice phân tán phụ thuộc vào nhiều API và dịch vụ của bên thứ ba mà doanh nghiệp không kiểm soát được. Các bộ phận CNTT chịu trách nhiệm về Hiệu năng ứng dụng nhưng không có thông tin về kết nối với môi trường lai và môi trường đa đám mây làm ảnh hưởng đến trải nghiệm kỹ thuật số.

Điểm mù trải nghiệm kỹ thuật số của nhân viên

Lực lượng lao động từ xa, việc ứng dụng mô hình SaaS và chuyển đổi SD-WAN đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trở nên phụ thuộc hơn vào các mạng và dịch vụ bên ngoài phạm vi doanh nghiệp. Tình trạng thiếu khả năng kiểm soát và các điểm mù về thông tin tiếp tục gia tăng trong hệ sinh thái doanh nghiệp mới này, khiến các bộ phận CNTT bất lực và thất vọng trong khi cố gắng cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số hoàn hảo cho nhân viên.

1. Môi trường ở xa

Giữa các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp và nhân viên từ xa có một loạt các mối quan hệ phụ thuộc và các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp đám mây, cổng web an toàn (SWG), CDN, nhà cung cấp DNS, ISP cuối và mạng Wi-Fi 'manh mún' mà doanh nghiệp thường không có thông tin.

2. Hiệu năng SaaS

Sự mù thông tin về các ứng dụng SaaS là nguyên nhân gây ra quan ngại của các bộ phận CNTT doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu suất nhất quán. Các kỹ thuật giám sát NPM hoặc APM truyền thống không có thông tin về SaaS, vì chúng không sở hữu cơ sở hạ tầng hoặc ứng dụng, tạo ra một điểm mù về phương diện quản lý hiệu năng SaaS.

3. Môi trường lai và Đa đám mây

Các ứng dụng hiện đại đã phát triển thành một mạng lưới các dịch vụ microservice phân tán dựa vào mạng Internet để kết nối và phụ thuộc vào nhiều API, dịch vụ của bên thứ ba. Bộ phận CNTT chịu trách nhiệm về hiệu năng ứng dụng nhưng không có thông tin về các môi trường bên ngoài này.

Cần phải khám phá tất cả các điểm mù trong hệ sinh thái triển khai ứng dụng của bạn

Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về tác động của trạng thái mạng Internet đối với trải nghiệm kỹ thuật số của bạn.