Tìm hiểu thêm. Giải quyết được nhiều vấn đề hơn.

Hành trình triển khai Giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc.

Tương lai của chúng ta chứa đầy bất ổn.
Thế giới đã vĩnh viễn thay đổi.

Sẽ có thêm 500 triệu

ứng dụng mới được phát triển trong vòng 3 năm tới

IDC FutureScape, Tháng 10/2019

80%

tương tác với khách hàng hiện nay là tương tác kỹ thuật số

McKinsey, Tháng 10/2020

75%

số người lần đầu tiên sử dụng các kênh kỹ thuật số trong đại dịch cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng các kênh đó khi mọi thứ trở lại “bình thường”

McKinsey, Tháng 2/2021

Vậy những gì có thể được thực hiện bằng công nghệ số và phải được thực hiện bằng công nghệ số.

Bạn muốn:

Cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số vượt trội

Tối ưu hóa chi phí và hiệu năng

Tối đa hóa doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên kênh số

Nhưng khi 66% người dùng

cho biết họ chắc chắn sẽ rời bỏ một thương hiệu nếu thương hiệu đó không cung cấp được một trải nghiệm hoàn hảo, do đó không có chỗ để phạm sai lầm.

Vậy bạn cần những gì?

Các ứng dụng là cánh cửa đến với trải nghiệm số đang ngày một phát triển và mở rộng. Trong đó độ phức tạp đang vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Và các "ốc đảo" hoạt động dẫn đến hiệu suất và hiệu quả thấp.

Về phương diện trải nghiệm, bạn cần có nhiều thông tin hơn để giải quyết được nhiều vấn đề hơn.

Giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc của Cisco cho phép đội ngũ của bạn:

Xây dựng một bối cảnh chung để gắn kết các bộ phận khác nhau đang hỗ trợ một kiến trúc công nghệ đầy đủ

Vượt xa kỳ vọng của khách hàng bằng cách chủ động giải quyết các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng tới trải nghiệm số

Tự tin trong việc giải quyết các vấn đề có ý nghĩa nhất đối với doanh nghiệp và trải nghiệm người dùng

NetOps
NetOps
NetOps
SecOps
SecOps
SecOps
InfraOps
InfraOps
InfraOps
DevOps
và AppOps
DevOps
và AppOps
DevOps
và AppOps

AppOps

InfraOps

SecOps

NetOps

Đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất:

Từ hiệu năng …

Giám sát hiệu năng các ứng dụng truyền thống và ứng dụng lai độc lập trên máy chủ và khai thác cơ sở hạ tầng truyền thống cũng như môi trường điện toán đám mây lai

Giám sát hiệu năng các ứng dụng điện toán đám mây phân tán dựa trên kiến trúc microservices và khai thác các công nghệ điện toán đám mây công cộng hay đám mây riêng

Có được thông tin hỗ trợ ra quyết định toàn diện về trải nghiệm ứng dụng của bạn cũng như các mối quan hệ phụ thuộc và tác động đến hoạt động kinh doanh của chúng

Đảm bảo hiệu năng của các dịch vụ ứng dụng và API do bạn quản lý hoặc thuê ngoài, bao gồm cả hiệu năng mạng Internet và mạng kết nối đám mây của chúng

để tối ưu hóa …

Hạ thấp chi phí nhờ chỉ phải trả tiền cho những gì mà bạn thực sự sử dụng trong môi trường điện toán đám mây công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị tại chỗ một cách an toàn

Cái thiện và đảm bảo hiệu năng ứng dụng bằng cách loại bỏ việc đoán mò trong phân bổ tài nguyên cho các tải công việc của bạn cả trong môi trường tại chỗ và môi trường điện toán đám mây công cộng

để bảo mật.

Chủ động phát hiện và bịt các lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng của bạn

Cuộc hành trình của bạn để triển khai giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc bắt đầu bằng một nền tảng mạnh mẽ.

Bởi vì bạn càng giám sát được nhiều thì bạn càng giải quyết được nhiều vấn đề.

Và khi bạn càng giải quyết được nhiều vấn đề thì tổ chức của bạn càng hoạt động có hiệu quả, với hiệu suất và độ linh hoạt cao hơn.

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

Giảm bớt MTTI và MTTR để kéo dài thời gian hoạt động liên tục và nâng cao hiệu năng của ứng dụng

Giảm bớt MTTI và MTTR để kéo dài thời gian hoạt động liên tục và nâng cao hiệu năng của ứng dụng

Hạ thấp Chi phí

Tương quan ứng dụng với các mối quan hệ phụ thuộc của cơ sở hạ tầng để tránh tình trạng cung cấp dư thừa và lãng phí tài nguyên

Tương quan ứng dụng với các mối quan hệ phụ thuộc của cơ sở hạ tầng để tránh tình trạng cung cấp dư thừa và lãng phí tài nguyên

Thúc đẩy sáng tạo

Xây dựng một bộ từ vựng chung về ứng dụng để tạo ra ngôn ngữ giao tiếp chung giữa bộ phận phát triển và bộ phận vận hành

Xây dựng một bộ từ vựng chung về ứng dụng để tạo ra ngôn ngữ giao tiếp chung giữa bộ phận phát triển và bộ phận vận hành

Nâng cao độ ổn định

Chủ động tương quan dữ liệu với bối cảnh để kéo dài thời gian hoạt động liên tục của ứng dụng và cơ sở hạ tầng

Chủ động tương quan dữ liệu với bối cảnh để kéo dài thời gian hoạt động liên tục của ứng dụng và cơ sở hạ tầng

Giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc của Cisco vượt khỏi phạm vi giám sát đơn thuần để cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động và toàn bộ hạ tầng.