Probleemoplossing bij omgekeerde toegangsrechten, uitlijning van fouten en foutieve onderbreking