FMC configureren voor verzenden van auditlogboeken naar een Syslog-server