Logbestanden verzamelen voor algemene problemen met FirePOWER