Externe webverificatie configureren met geconvergeerde toegang (5760/3650/3850)