Probleemoplossing met Star OS Management Server niet mogelijk om gegevens over bulkstatistieken weer te geven die van StarOs-knooppunt zijn ontvangen