Lokale webverificatie configureren met externe verificatie