Probleemoplossing voor gebruik van hoge CPU/geheugen op Kubernetes Pods