Werkgroepbruggen configureren met PEAP-verificatie