Elastyczne rozwiązania finansowe Cisco

Zdobądź to, czego potrzebujesz i to wtedy, kiedy tego potrzebujesz

Elastyczne rozwiązania płatnicze umożliwiają Twojej firmie korzystanie z potrzebnej technologii bez konieczności ograniczania budżetu. Skoncentruj się na tym, co chcesz kupić, a nie na tym, jak za to zapłacić. Nasze rozwiązania płatnicze są ściśle powiązane z ofertą Cisco i cyklami życia produktów, zapewniając dostęp do technologii odpowiednich dla Twojej firmy, niezależnie od potrzeb.

Kompleksowe rozwiązania płatnicze zapewniające dostęp do technologii

Połącz w pakiecie sprzęt, oprogramowanie i usługi Możesz zapewnić sobie przewidywalny plan opłat, który spełni Twoje wymagania budżetowe i umożliwi:

 • Łatwe włączanie sprzętu do cyklu życia technologii
 • Rozłożenie płatności na okres od trzech do pięciu lat, w zależności od tego, które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy
 • Lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi i zachowanie gotówki na inne sprawy o wyższym priorytecie
 • Przyspieszenie wdrażania technologii dzięki opcjom odświeżania

Rozwiązania płatnicze dla oprogramowania i usług

Usprawnij zakupy oprogramowania i usług z całej oferty Cisco i rozłóż płatności w czasie. Dzięki możliwości uzyskania dostępu do oprogramowania, usług i konserwacji w całym przedsiębiorstwie możesz wybrać najlepszą strukturę planu opłat, odpowiednią dla Twojej firmy.

 • Zablokuj konkurencyjne stawki na czas trwania umowy, w tym kursy wymiany, jeśli dotyczą Twojego przypadku
 • Obniż koszty administracyjne i oszczędzaj czas, nie musząc negocjować autonomicznych umów
 • Dostosuj koszty do opłat za użytkowanie i struktury w celu przystosowania ich do wdrożenia licencji na oprogramowanie

Cyrkularne rozwiązania do obsługi płatności za IT

Spełniaj potrzeby biznesowe i te związane z IT, realizując jednocześnie cele dotyczące zarządzania środowiskiem i ładem społecznym. Wspieraj gospodarkę o obiegu zamkniętym, wykorzystując nasze rozwiązania do płatności obiegowych, które zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. W ramach tego rozwiązania produkty są zwracane, ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi i wprowadzane do programu gospodarki o obiegu zamkniętym Cisco, który koncentruje się na eliminowaniu odpadów, przedłużaniu żywotności produktów i materiałów oraz regeneracji systemów naturalnych.

 • Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zwrot starego sprzętu i stworzenie przyszłej ścieżki utylizacji.
 • Przejście na podejście oparte na zarządzaniu cyklem życia IT i uniknięcie kosztów przestarzałych systemów.
 • Łączenie oprogramowania i usług oraz optymalizacja łącznych kosztów projektu, co wiąże się z płatnością w stałej i przewidywalnej kwocie.

Rozwiązania w zakresie zużycia

Rozwiązania Cisco w zakresie zużycia ułatwiają skalowanie potrzeb biznesowych w zależności od zapotrzebowania. Wiemy, że nie potrzebujesz już niezmiennego planu inwestycji w technologię, ponieważ wykorzystujesz ją na różne sposoby i tak chcesz też za nią płacić.

Dzięki modelom zużycia możesz:

 • Zoptymalizować zasoby IT i ich wykorzystanie. Dzięki przejrzystemu wglądowi w wydajność i użytkowanie można łatwo dostosować koszty i zminimalizować ryzyko.
 • Zmniejszyć obciążenie pracą pracowników działu IT. Przekieruj zasoby IT z zarządzania infrastrukturą na inne kluczowe potrzeby biznesowe.
 • Obniżyć koszty. Po ustalonym okresie użytkowania możesz zapłacić tylko za to, z czego Twoja firma korzystała. Dostosuj, w zależności od potrzeb, możliwości zwiększania wydajności (płacisz w miarę rozwoju) lub zwiększania i zmniejszania wydajności (płacisz w miarę użytkowania).
 • Korzystać z elastyczności. Skorzystaj z rozwiązania w chmurze, którego możesz elastycznie używać w przeliczeniu na terabajt, serwer, port i maszynę wirtualną.

Opcje płatności w miarę użytkowania i płatności w miarę rozwoju umożliwiają lepsze dostosowanie opłat w przyszłości względem faktycznego wykorzystania, a wszystko to dzięki naszym opcjom w zakresie zużycia. Modele zużycia pozwalają na połączenie ochrony prywatności i bezpieczeństwa lokalnych centrów danych z elastycznością chmury.

Potrzebujesz wskazówek?

Pozwól nam znaleźć odpowiednie rozwiązanie płatnicze dla Twojej firmy.

Rozwiązania płatnicze, organizacje finansujące oraz dostępność omawianych programów różnią się w zależności od kraju. Finansowanie i oferta usług Cisco Systems Capital Corporation i jej spółek zależnych (zwanych łącznie „Cisco Capital”) są dostępne w określonych krajach i podlegają zatwierdzeniu kredytowemu oraz wykonaniu standardowej dokumentacji Cisco Capital. Stawki i warunki ustalane są na podstawie oceny kredytowej klienta, typów oferty, typów produktów i opcji. Nie wszyscy klienci się zakwalifikują. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne we wszystkich krajach. Mogą również obowiązywać inne ograniczenia. Cisco Capital zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania powyższego postanowienia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.