โซลูชันการชำระเงินที่ยืดหยุ่นของ Cisco

ได้สิ่งที่คุณต้องการ ในเวลาที่คุณต้องการ

โซลูชันการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเปิดทางให้ธุรกิจของคุณได้เทคโนโลยีที่ต้องการโดยไม่มีปัญหาด้านงบประมาณมาเป็นอุปสรรค เราช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่จะซื้อ แทนที่จะเป็นวิธีการหาเงินซื้อ โซลูชันการชำระเงินของเราสอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และช่วงอายุผลิตภัณฑ์ของ Cisco อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร

โซลูชันการชำระเงินเทคโนโลยีทั้งหมด

รวมชุดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสำหรับคุณ คุณสามารถใช้แผนการชำระเงินที่คาดการณ์ได้ซึ่งเหมาะกับข้อกำหนดด้านงบประมาณของคุณ และยังช่วยให้คุณ:

 • สามารถนำฮาร์ดแวร์เข้ามามีส่วนร่วมในวงจรชีวิตของเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย
 • ขยายการชำระเงินได้กว่าสามถึงห้าปี ไม่ว่าทางใดจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
 • จัดการกระแสเงินสดได้ดีกว่า และรักษาเงินสดของคุณไว้เพื่อใช้กับสิ่งอื่นๆ ที่สำคัญ
 • เร่งการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทางเลือกสำหรับการอัปเกรด

โซลูชันการชำระเงินซอฟต์แวร์และบริการ

ประสานการซื้อซอฟต์แวร์และบริการตลอดทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cisco ด้วยความราบรื่น และขยายการชำระเงินออกไปได้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ บริการ และการบำรุงรักษาระดับครอบคลุมทั้งองค์กร คุณจะมีทางเลือกสำหรับการวางโครงสร้างแผนการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

 • ตรึงราคาในอัตราที่สมเหตุสมผลได้ตลอดช่วงสัญญาของคุณ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้ามี
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการและประหยัดเวลาในการเจรจาทำสัญญาแบบเดี่ยว
 • ปรับค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการใช้งาน และออกแบบโครงสร้างการชำระเงินเพื่อให้เหมาะสมกับการปรับใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

โซลูชันตามการบริโภค

โซลูชันตามการบริโภคของ Cisco ช่วยให้คุณปรับขนาดความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ตามอุปสงค์อย่างง่ายดาย เราทราบดีว่าคุณไม่ต้องการแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีแบบคงที่อีกต่อไป เนื่องจากคุณใช้เทคโนโลยีต่างออกไปและต้องการชำระเงินต่างกันอีกด้วย

ด้วยรูปแบบการบริโภค คุณสามารถ:

 • ปรับปรุงทรัพยากรและการใช้งานด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองที่โปร่งใสด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน คุณสามารถปรับค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องได้ง่าย และยังลดความเสี่ยงอีกด้วย
 • ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ด้านไอที ลดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีเพื่อการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ
 • ลดค่าใช้จ่าย หลังจากใช้งานไปส่วนหนึ่งตามที่กำหนดแล้ว คุณสามารถจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้งานจริงได้ ปรับแต่งประสิทธิภาพให้สูงขึ้น (จ่ายตามการเติบโตของคุณ) หรือปรับแต่งขึ้นและลง (จ่ายตามการใช้งาน) ได้ตามความต้องการ
 • รับความยืดหยุ่นที่น่าพอใจ รับโซลูชันเสมือนระบบคลาวด์พร้อมความยืดหยุ่นในการใช้งาน ต่อเทอราไบต์ ต่อเซิร์ฟเวอร์ ต่อพอร์ท และต่อเครื่องเสมือน

ด้วยตัวเลือกในการจ่ายตามการใช้งานและจ่ายตามการเติบโต คุณสามารถวางแผนการชำระเงินในอนาคตให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้โดยใช้ตัวเลือกการบริโภคของเรา รูปแบบการบริโภคช่วยให้คุณรวมความสามารถด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลในพื้นที่เข้ากับความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมไหม

ให้เราช่วยคุณหาโซลูชันการชำระเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

โซลูชันในการชำระเงิน ผู้ให้กู้ยืมเงินที่เป็นไปได้ และความพร้อมให้บริการของโปรแกรมที่อ้างอิงถึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ มีการให้การสนับสนุนทางการเงินและบริการผ่าน Cisco Systems Capital Corporation และบริษัทในเครือ (โดยจะเรียกรวมว่า “Cisco Capital”) ในประเทศบางแห่งและภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติเครดิตและการลงนามในเอกสารมาตรฐานของ Cisco Capital อัตราราคาและข้อกำหนดจะขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของลูกค้า ประเภทข้อเสนอ ประเภทผลิตภัณฑ์และตัวเลือก ลูกค้าบางรายอาจไม่มีสิทธิ์ ไม่ได้มีการให้บริการและข้อเสนอทั้งหมดในทุกประเทศ และอาจมีการกำหนดข้อจำกัดอื่นๆ Cisco Capital สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อความก่อนหน้านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ