การสนับสนุนคู่ค้า

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ตรวจสอบตัวเลือกด้านล่าง และหากคุณไม่พบตัวเลือกที่ต้องการ โทรติดต่อเราได้ที่ 1-800-553-NETS

การสนับสนุนก่อนการขาย

รับคำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ การออกแบบ การกำหนดค่า การติดตั้ง และการสาธิต เพื่อช่วยให้คุณขายได้

สนับสนุนหลังการขาย

คำถามเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหา และการแก้ไขหลังจากติดตั้งโซลูชันแล้ว

การฝึกอบรม การเสนอราคา วิธีใช้โปรแกรม

คำสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ส่งคืน สนับสนุนข้อตกลง สัญญาบริการ โปรไฟล์/ล็อกอิน เข้าใช้งานเครื่องมือ การฝึกอบรม การรายงาน และวิธีใช้โปรแกรมสำหรับคู่ค้า