Cách mua hàng

Các đối tác của Cisco mà bạn đã bao gồm

Hầu hết khách hàng làm việc với đối tác của Cisco để mua sản phẩm của Cisco. Đối tác trải qua khóa đào tạo toàn diện để được Cisco chứng nhận cho phép bán các sản phẩm chính hãng của Cisco. Đối tác và một số khách hàng có mối quan hệ giao dịch trực tiếp sử dụng Cisco Commerce để báo giá, định cấu hình, định giá và đặt hàng.

Nơi mua hàng cũng rất quan trọng

Khi mua thiết bị thông qua các kênh đối tác của Cisco, dù là thiết bị mới hay thiết bị tân trang được Cisco chứng nhận, bạn sẽ được Cisco hỗ trợ về dịch vụ, nâng cấp, bảo đảm thay thế, giấy phép phần mềm hợp lệ và bảo hành đầy đủ.

Thỏa thuận doanh nghiệp của Cisco

Thỏa thuận doanh nghiệp mới của Cisco mang lại sức mạnh cho bộ nền tảng của chúng tôi theo một thỏa thuận duy nhất có thể mở rộng quy mô nhanh chóng, cung cấp cho bạn trải nghiệm mua hàng nâng cao, giúp cải thiện tính linh hoạt và mang lại nhiều giá trị hơn. 

Nhận bản dự toán tại Cisco Commerce

Đăng nhập để xem các tùy chọn mua hàng của bạn. Xem các bản dự toán đã lưu (hoặc các giao dịch và báo giá nếu bạn là đối tác) bằng Cisco Commerce.