Phần mềm

Biến tầm nhìn của bạn về mạng thông minh thành hiện thực nhờ có Phần mềm của Cisco.

Khám phá các giải pháp phần mềm của Cisco

Để tìm các giải pháp Bảo mật, Mạng, Cộng tác và Trung tâm dữ liệu phù hợp với bạn, hãy xem chỉ mục đầy đủ của Cisco về các sản phẩm phần mềm. 

Bảo mật

Các sản phẩm bảo mật của chúng tôi cung cấp cho bạn phạm vi, quy mô và khả năng thích nghi với tính phức tạp cũng như số lượng các mối đe dọa. 

 • Cisco Secure Endpoint

  Tìm, dừng và xóa nội dung độc hại dễ dàng và nhanh chóng.

 • Cisco Duo

  Giúp bạn lấy được lòng tin ở người dùng nhờ phương thức Xác thực đa yếu tố.

 • Cisco Meraki vMX100

  MX ảo giúp khách hàng mở rộng chức năng của ứng dụng bảo mật Meraki thành các dịch vụ CNTT lưu trữ trên đám mây công cộng.

 • Cisco Secure Cloud Analytics

  Cung cấp tính năng phân tích bảo mật và khả năng hiển thị có thể mở rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn.

 • Cisco Umbrella

  Là tuyến bảo vệ đầu tiên khỏi các mối đe dọa trên Internet.

Giải pháp mạng

Các giải pháp mạng của chúng tôi dựa vào phần mềm để tự động hóa và đảm bảo các dịch vụ trên mạng WAN, mạng trung tâm và mạng chi nhánh.

Cộng tác

Thúc đẩy làm việc theo nhóm và tạo ra trải nghiệm của khách hàng có ý nghĩa hơn.

 • Cisco Webex

  Cuộc hợp ngắn hơn, hiệu quả và bảo mật.

Trung tâm dữ liệu

Khả năng kiểm soát mà bạn cần để hỗ trợ mọi ứng dụng ở mọi địa điểm trong một năm.

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ

Vận hành mạng bằng các giải pháp đơn giản, linh hoạt và bảo mật dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ.

Đơn giản hóa việc cấp phép phần mềm bằng Thỏa thuận dành cho doanh nghiệp của Cisco.

Tìm hiểu thêm