Giải pháp mạng của Cisco

Kết nối, bảo mật và tự động hóa doanh nghiệp số của bạn — từ người dùng đến ứng dụng — trong một thế giới ưu tiên đám mây.

Chúng tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề cho bạn

Giải pháp mạng của Cisco mang đến các giải pháp đơn giản cho những thách thức phức tạp về mạng. 

Đặc điểm và lợi ích

Đơn giản. Bảo mật. Thông minh.

Giải pháp mạng truy cập của Cisco

Kết nối, bảo vệ nhân viên và công việc của bạn thông qua mô hình truy cập zero-trust (truy cập không tin cậy) dù họ ở đâu.

Cisco SD-WAN

Đảm bảo người dùng truy cập an toàn vào bất kỳ đám mây nào từ bất kỳ vị trí nào khi tích hợp với kiến trúc SASE.

Trung tâm dữ liệu và Giải pháp mạng đám mây của Cisco

Tự động hóa mô hình vận hành mạng cho khối lượng công việc ở mọi nơi.

Nền tảng quản lý đáp ứng nhu cầu của bạn

Dễ dàng tự động hóa và nắm rõ các hoạt động mạng của bạn. Tích hợp với môi trường CNTT, bảo mật và đám mây.

Trung tâm DNA của Cisco

Tự động hóa, bảo mật, tối ưu hóa mạng truy cập không dây và chuyển mạch.

Cisco vManage

Quản lý tập trung mạng SD-WAN để tối ưu hóa độ bảo mật, trải nghiệm với ứng dụng và kết nối đám mây.

Cisco Meraki

Dễ dàng quản lý mạng truy cập, mạng SD-WAN và IoT thông qua nền tảng dựa trên đám mây hiệu quả.

Bảng điều khiển Cisco Nexus

Tăng tốc hoạt động cho mạng đám mây kết hợp nhờ bảng điều khiển tập trung.

Bảng điều khiển hoạt động Cisco IoT

Thúc đẩy các hoạt động để số hóa mạng biên công nghiệp nhờ thông tin chi tiết, dữ liệu về hoạt động theo dõi, triển khai trên đám mây.

Các sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết và quy trình tự động hóa

Chuyển mạch

Xây dựng một hệ thống mạng có các thiết bị chuyển mạch không ngừng học hỏi, thích ứng và bảo vệ.

Không dây

Mang đến trải nghiệm Wi-Fi 6 phong phú nhờ các sản phẩm bảo mật, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Định tuyến

Đơn giản hóa kiến trúc WAN và giúp triển khai, quản lý và vận hành dễ dàng hơn.

Mạng công nghiệp

Mở rộng mạng ra những môi trường khắc nghiệt nhất nhờ giải pháp bảo mật, sự nhạy bén và khả năng mở rộng.

Hướng dẫn mua

Gói đăng ký phần mềm linh hoạt với khả năng đổi mới liên tục giúp bạn khai thác tối ưu khoản đầu tư của mình. Chọn giấy phép phần mềm cho từng phần cứng hoặc kết hợp các giấy phép trong một thỏa thuận đa công nghệ.

Phần mềm Cisco DNA

Dành cho các giải pháp SD-WAN, công nghệ định tuyến, chuyển mạch và không dây Catalyst

Phần mềm Meraki của Cisco

Đối với các tùy chọn cấp phép theo từng thiết bị hoặc đồng chấm dứt cho các sản phẩm mạng Meraki

Phần mềm Mạng trung tâm dữ liệu của Cisco

Dành cho giải pháp Mạng đám mây kết hợp và Chuyển đổi trung tâm dữ liệu Nexus

Thỏa thuận doanh nghiệp của Cisco

Dành cho các giải pháp đa kiến trúc; một ngày gia hạn và không lập hóa đơn hồi tố

Cải thiện kết quả nhờ mạng lưới an toàn, linh hoạt hơn

Triển khai nhanh hơn nhờ kế hoạch chiến lược, chiến lược di chuyển và lộ trình. Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động nhờ các dịch vụ giúp cải thiện độ bảo mật và khả năng hiển thị.

Tài nguyên được đề xuất

Cisco Spaces

Dùng thử dữ liệu phân tích vị trí và nhận thông tin chi tiết về điểm cuối.

Mạng trung tâm dữ liệu

Tận dụng mọi chương trình giảm giá trong thời gian có hạn

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco?  Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với Hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.

Giải pháp mạng dành cho doanh nghiệp nhỏ

Vận hành mạng bằng các giải pháp đơn giản, linh hoạt và bảo mật cao dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ.