Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc từ Cisco

Triển khai và tối ưu hóa giải pháp nhờ khả năng tương quan hiệu năng ứng dụng với bối cảnh kinh doanh.

What is full-stack observability?

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc thay đổi từ việc giám sát các phân hệ riêng sang việc quan sát đầy đủ thông tin, hoạt động trên toàn bộ kiến trúc công nghệ trong môi trường đa đám mây để bộ phận vận hành có thể cung cấp và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Tải về báo cáo của IDC

Nghe các chuyên gia IDC chia sẻ về giá trị của khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc trong bài viết này.

Đọc phần thông tin khái quát

Hiểu rõ lợi ích của khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc và hoạt động.

Xem phần đồ họa thông tin

Tìm hiểu sự khác biệt giữa quan sát thông thường và khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc.

Đã đến lúc vượt ra khỏi giới hạn của việc giám sát thông thường

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Xây dựng một bối cảnh chung để gắn kết các bộ phận khác nhau đang hỗ trợ một kiến trúc công nghệ đầy đủ.

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Gắn kết các bộ phận thông qua phân loại ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và trải nghiệm.

Hoạt động trên toàn bộ cấu trúc

Hành động một cách tự tin trong quá trình xử lý các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh và trải nghiệm.

Đổi mới hoạt động của bạn bằng khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Giám sát ứng dụng hiện đại

Giám sát hiệu năng của các ứng dụng điện toán đám mây phân tán dựa trên kiến trúc microservice và khai thác các công nghệ điện toán đám mây công cộng hay đám mây riêng.

Giám sát mối quan hệ phụ thuộc của ứng dụng

Đảm bảo hiệu năng của các dịch vụ ứng dụng và API do bạn quản lý hoặc thuê ngoài, bao gồm cả hiệu năng mạng Internet và kết nối đám mây của chúng.

Giám sát ứng dụng lai

Giám sát hiệu năng các ứng dụng truyền thống và ứng dụng lai độc lập trên máy chủ và khai thác cơ sở hạ tầng truyền thống cũng như môi trường điện toán đám mây lai.

Tối ưu hóa chi phí và tài nguyên

Cái thiện và đảm bảo hiệu năng ứng dụng đồng thời hạ thấp chi phí nhờ loại bỏ được việc mò mẫm trong hoạt động phân bổ tài nguyên cho các tải công việc của bạn cả trong môi trường tại chỗ và môi trường điện toán đám mây công cộng.

Giám sát trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng

Có được thông tin hỗ trợ ra quyết định toàn diện về trải nghiệm ứng dụng của bạn cũng như các mối quan hệ phụ thuộc và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh.

Bảo mật ứng dụng

Chủ động phát hiện và bịt các lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng của bạn.

Phát biểu của khách hàng

Bắt đầu dùng thử

Đăng ký dùng thử miễn phí giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc và tìm hiểu giá trị của Cisco AppDynamics, Intersight và ThousandEyes.

Tối ưu hóa giá trị của giám sát toàn bộ kiến trúc bằng giải pháp đảm bảo trải nghiệm của khách hàng (CX)

Các dịch vụ trải nghiệm khách hàng Cisco (CX) cung cấp kiến thức chuyên môn liên tục để giúp bạn đổi mới nhanh hơn nhờ thông tin chính xác hơn đồng thời đơn giản hóa hoạt động bằng cách hóa giải độ phức tạp và sự thiết hụt kỹ năng.

Dành cho đối tác

Đăng nhập để sử dụng các tài nguyên có thể giúp khách hàng chuyển từ giám sát các phân vùng sang giám sát toàn bộ kiến trúc và các hoạt động.