Thông tin của bạn được kết hợp với nhau như thế nào?

Dữ liệu từ các công cụ giám sát truyền thống thường tách biệt, làm cho việc xác định vấn đề trên toàn bộ môi trường ứng dụng trở nên khó khăn.

Bạn cần có bức tranh toàn cảnh trong đó thông tin và hành động được tương quan với nhau. Lấy trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm bằng giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc.

66%

66% khách hàng sẽ bỏ qua một thương hiệu khi thương hiệu đó chỉ cung cấp được một trải nghiệm chất lượng thấp.

Nguồn: AppDynamics

91%

91% tổ chức cho biết tổn thất của 1 giờ gián đoạn hoạt động là trên 300.000 đô la.

Nguồn: ITIC

$1M

Mỗi năm một doanh nghiệp vừa phải bỏ ra 1 triệu đô la để xử lý các sự cố.

Nguồn: IHS

Khả năng giám sát: Vượt khỏi phạm vi giám sát thông thường

Có được thông tin chi tiết hơn về các phân vùng hiệu năng. Điều đó vượt khỏi giới hạn giám sát thông thường nhưng việc mỗi lần chỉ giám sát một phân vùng cũng tạo nên các "ốc đảo" dữ liệu. Với khả năng giám sát, bạn có thể:

  • Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng cơ sở hạ tầng
  • Phát hiện sự cố hoặc lỗi kết nối
  • Cung cấp thông tin chung về tình trạng mạng

 

Giám sát toàn bộ hạ tầng: Biết được toàn bộ hành trình dữ liệu của bạn

Kết nối các phân vùng để bạn có thể thấu hiểu dữ liệu tương ứng với bối cảnh. Những khác biệt của các Giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc và các công cụ giám sát thông thường?

Với giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc, bạn có thể:

Theo dõi dữ liệu và hiệu năng trên toàn bộ ứng dụng và hạ tầng của bạn

Phát hiện các sự cố kỹ thuật hay lỗi kết nối đồng thời biết rõ vị trí xảy ra vấn đề

Cung cấp thông tin cập nhật về trạng thái mạng trên toàn bộ hệ sinh thái điện toán đám mây

Thông tin tốt hơn để ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc còn cho phép bạn:
  • Có được thông tin hoạt động dựa trên trải nghiệm người dùng
  • Theo dõi các KPI trên các phân hệ ứng dụng
  • Trả lời câu hỏi về “nguyên nhân” gây ra sự cố và giải quyết trước khi chúng ảnh hưởng tới các KPI
  • Giảm số lượng sự cố gây gián đoạn hoạt động
  • Xây dựng một đội ngũ hiệu quả và được tối ưu hóa ở mức độ cao hơn
  • Giảm bớt phụ tải nhờ khả năng đồng bộ hóa và tối ưu hóa

Đã tới lúc từ bỏ các cơ chế và công cụ giám sát truyền thống. Để duy trì độ linh hoạt của doanh nghiệp số đồng thời tránh được những gián đoạn hoạt động mạng gây tổn thất lớn, bạn cần có Giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc.

Tìm hiểu thêm. Giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.