Không ai sử dụng cách làm việc kết hợp mà làm việc hiệu quả hơn

Các giải pháp giúp cho môi trường làm việc kết hợp hiệu quả hơn

Dành cho lực lượng lao động

Lực lượng lao động ngày này đòi hỏi một phương thức mới để biến các thách thức khi làm việc kết hợp thành cơ hội đổi mới. Cisco giúp bạn xây dựng môi trường làm việc kết hợp, cho mọi người, mọi đội ngũ, ở bất cứ đâu.

Dành cho địa điểm

Các tổ chức cần đưa nhân viên trở lại văn phòng một cách an toàn, trong khi duy trì mô hình hoạt động bền vững. Biến đổi không gian làm việc để kết nối mọi người theo cách mới và hỗ trợ sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của họ.

Bằng công nghệ

Cộng tác, bảo mật, mạng, đám mây và ứng dụng là tất cả những yếu tố cốt lõi trong kỷ nguyên làm việc mới. Hãy kết hợp mọi thứ với nhau một cách linh hoạt, hiệu quả và phát triển ở bất cứ đâu bạn cần.

Chỉ số làm việc kết hợp

Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để giúp bạn đưa ra quyết định trong kỷ nguyên làm việc kết hợp.

Chia sẻ của khách hàng

Trò chuyện với chuyên gia về làm việc kết hợp

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn xây dựng giải pháp làm việc kết hợp để đáp ứng nhu cầu của nhân viên về không gian làm việc và ngăn xếp công nghệ.

Không gian làm việc kết hợp hiệu quả, với hướng dẫn CX

Hỗ trợ các đội ngũ làm việc mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi có các dịch vụ và chuyên môn đầu ngành để giúp bạn xây dựng và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng bảo mật và cộng tác.

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco?  Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với Hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.